top of page

ODCISK

Informacje zgodnie z § 5 ustawy o telemediach:

Te strony zostały stworzone przez:

Christian A Schneider
konsultant podatkowy
Zumpestraße 10
D-81675 Monachium
Telefon 089/45208537
Faks: 089/45208537
E-mail: schneiderat]schneiderstb.de
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27a UStG: DE 317835525

Organ zatwierdzający/regulacyjny:

Tytuł zawodowy prawnika  Steuerberater  został przyznany przez Izbę Doradców Podatkowych w Monachium w Republice Federalnej Niemiec. Zawód doradcy podatkowego podlega regulacjom zawodowym ustawy o doradztwie podatkowym (StBerG), rozporządzenia wykonawczego do ustawy o doradztwie podatkowym (DVStB), rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia doradcy podatkowego (StBVV) oraz przepisom Kodeksu Zawodowego Izby Doradcy Podatkowi (BoStB). Aktualną wersję regulaminu zawodowego można znaleźć na stronie głównejIzba Doradców Podatkowych w Monachiumwidoczny (usługadla zwiedzających - pliki do pobrania).

 

Właściwym organem nadzorczym jest Izba Doradców Podatkowych w Monachium, spółka prawa publicznego, Nederlinger Strasse 9, 80638 Monachium, tel. 089/157902-0, fax 089/157902-19, e-mail:info@stbk-muc.de, Sieć:www.steuerberaterkammer-muenchen.de

Doradcy podatkowi są prawnie zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej z minimalną sumą ubezpieczenia 250 000 euro. Doradca podatkowy Christian A. Schneider posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności majątkowej w HDI. Zasięg geograficzny obejmuje cały obszar UE.

Zastrzeżenie/Zastrzeżenie:

Nic na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Nie udziela się gwarancji za poprawność, kompletność i aktualność. Odpowiedzialność opiera się na przepisach ogólnych, ale ogranicza się do przewidywalnych szkód. Ponadto nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za istnienie i treść hiperłączy do zewnętrznych stron internetowych. Nie ponosimy również odpowiedzialności za niezamówione materiały.

bottom of page