top of page

OCHRONA DANYCH

1. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

 

Christian Schneider

Zumpestraße 10

81675 Monachium

Telefon: +49 (0) 89 / 45208537

E-mail:schneider@schneiderstb.de

 

2.  Kontakt Prywatność

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności w naszej witrynie, skontaktuj się z nami pod adresem: 

 

Christian Schneider

Telefon: +49 (0) 89 / 45208537

schneider@schneiderstb.de

 

3. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

3.3 Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątkiem są przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa. 

 

3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskujemy zgodę osoby zainteresowanej na przetwarzanie danych osobowych, jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych art. 6 Abs -GVO).

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawą prawną jest art. 6 para RODO.

 

Jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym interesem, Art. 6 Abs. bb3b-136bad5cf58d_1 lit f RODO jako podstawa prawna przetwarzania. 

 

3.3 Bezpieczeństwo Twoich danych

Podane przez Państwa dane będą chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim. Nasze środki bezpieczeństwa są stale monitorowane i ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym i możliwościami organizacyjnymi. Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do naszej strony internetowej przez Internet.

 

 

4 Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

 

4.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera, na którym uzyskuje się dostęp. 

 

Zbierane są następujące dane: 

 

- Informacje o typie przeglądarki użytkownika

- Dostawca Internetu użytkownika

- Adres IP użytkownika

- Data i godzina dostępu

- Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona)

- Status i komunikat o błędzie

 

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. 

 

4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest Art. 6 pkt 1 lit f DS-GVO. 

 

4.3 Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji.

 

W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 paragraf 1 lit f DS-GVO. 

 

4.4 Czas przechowywania 

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. 

 

Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie poza tym. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub wyobcowane, przez co nie jest już możliwe przypisanie klienta wywołującego. 

 

4.5 Opcja sprzeciwu i usunięcia: 

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Nie ma zatem możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika. 

 

5. Korzystanie z plików cookie

5.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wejściu na stronę. 

Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej witryny wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej połączenie również po zmianie strony. 

 

W plikach cookie przechowywane i przesyłane są następujące dane: 

- Dane logowania

 

Na naszej stronie internetowej używamy również plików cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas surfowania. 

 

W ten sposób można przesyłać następujące dane: 

 

- Częstotliwość odsłon

- Korzystanie z funkcji strony internetowej

- Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona)

 

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane przez techniczne środki ostrożności. W związku z tym nie jest już możliwe przyporządkowanie danych do dzwoniącego użytkownika. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. 

 

Wchodząc na naszą stronę, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookie.

5. 2 Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies jest Art. 6 ust.1 lit f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem niepotrzebnych plików cookie jest również art. 15 ust. 3 TMG (ustawa o telemediach). 

 

5.3 Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony. W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 paragraf 1 lit f DS-GVO. 

 

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Analityczne pliki cookie służą do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Analityczne pliki cookie informują nas o sposobie korzystania ze strony internetowej i możemy stale optymalizować naszą ofertę. 

W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 paragraf 1 lit f DS-GVO. 

4. Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej witryny. Dlatego jako użytkownik masz również pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej.

6. Kontakt e-mailowy

 

6.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Alternatywnie można skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail i/lub formularza kontaktowego  podanego na naszej stronie kontaktowej. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane za pomocą wiadomości e-mail zostaną zapisane. 

 

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia rozmowy. 

 

6.2  Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest Art. 6 pkt 1 lit f DS-GVO. Jeżeli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust.1 lit b RODO. 

 

6.3  Cel przetwarzania danych

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego , niezbędnym prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych jest przetwarzanie kontaktu. 

 

6.4   Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że omawiane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione. 

 

Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy lub do wykonania działań przed zawarciem umowy, dane zostaną usunięte, gdy przestaną być potrzebne do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych kontrahenta w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, takich jak obowiązki podatkowe. Jakich okresów przechowywania należy przestrzegać, nie można ogólnie ustalić, ale należy je określić w każdym indywidualnym przypadku. 

 

6.5. Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.  

 

Aby usunąć rejestrację lub zmienić dane, wyślij e-mail anschneider @ schneiderstb.de

7. Google Analytics 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics i Google Remarketing, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics i Google Remarketing używają tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Google Analytics służy również do zbierania informacji demograficznych (i preferencji) (np. wieku, płci i zainteresowań), w tym danych demograficznych Google Analytics (i raportów o zainteresowaniach). 

Wykorzystanie odbywa się na podstawie prawnej Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit f DS-GVO i § 15 ust.3 TMG. 

W tym kontekście zbierane są następujące informacje: 

- Typ/wersja przeglądarki

- używany system operacyjny,

- referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),

- nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),

- Czas żądania serwera

 

W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony._cc781905-5cde-3194 -bb3b- 136bad5cf58d_W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 ust.1 lit f DS-GVO. 

 

Informacje generowane przez pliki cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Na tej stronie dodaliśmy również kod „anonymizeIP” do Google Analytics. Gwarantuje to maskowanie Twojego adresu IP, dzięki czemu wszystkie dane są zbierane anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics i Google Remarketing nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i install_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji. 

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć pod następującym linkiem: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

 

8. Twoje prawa

 

Masz szerokie uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Przede wszystkim masz szerokie prawo do informacji i, jeśli to konieczne, możesz zażądać sprostowania i/lub usunięcia i/lub zablokowania swoich danych osobowych. Możesz również zażądać ograniczenia przetwarzania oraz mieć prawo do sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z nami za pośrednictwem następujących

 

Ponadto masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub zapytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy również o kontakt za pomocą podanych danych kontaktowych. 

 

XII. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja jest dostępna na stronie. Prosimy o regularne odwiedzanie strony internetowej i zapoznanie się z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

bottom of page