top of page

VARSTVO PODATKOV

1. Ime in naslov odgovorne osebe

Odgovorna oseba v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov držav članic Evropske unije ter drugih predpisov o varstvu podatkov je:

 

Christian Schneider

Zumpestrasse 10

81675 München

Telefon: +49 (0) 89 / 45208537

E-naslov:schneider@schneiderstb.de

 

2.  Zasebnost stikov

Če imate kakršna koli vprašanja ali skrbi glede zasebnosti na naši spletni strani, nas kontaktirajte na:  

 

Christian Schneider

Telefon: +49 (0) 89 / 45208537

schneider@schneiderstb.de

 

3. Splošne informacije o obdelavi podatkov

3.3 Obseg obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke naših uporabnikov načeloma zbiramo in uporabljamo samo v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje delujoče spletne strani ter naših vsebin in storitev. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov naših uporabnikov poteka redno le s soglasjem uporabnika. Izjema velja v primerih, ko predhodne privolitve ni mogoče pridobiti iz dejanskih razlogov in je obdelava podatkov dovoljena z zakonskimi določili. 

 

3.2 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

V kolikor pridobimo soglasje zadevne osebe za obdelavo osebnih podatkov, čl. 6 Abs -GVO) kot pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

 

V kolikor je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za naše podjetje, je pravna podlaga čl. 6 para GDPR.

 

Če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe in če interesi, temeljne pravice in temeljne svoboščine zadevne osebe ne prevladajo nad prvim interesom, Art. 6 Abs. bb3b-136bad5cf58d_1 lit f GDPR kot pravna podlaga za obdelavo. 

 

3.3 Varnost vaših podatkov

Podatki, ki jih posredujete, bodo varovani z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi sredstvi z namenom zaščite vaših podatkov pred nenamerno ali namerno manipulacijo, izgubo, uničenjem, dostopom nepooblaščenih oseb ali nepooblaščenim razkritjem tretjim osebam. Naše varnostne ukrepe nenehno spremljamo in izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem in organizacijskimi možnostmi. Na žalost prenos informacij po internetu ni popolnoma varen in ne moremo zagotoviti varnosti podatkov, ki se preko interneta prenašajo na našo spletno stran.

 

 

4 Zagotavljanje spletne strani in ustvarjanje dnevniških datotek

 

4.1 Opis in obseg obdelave podatkov

Ob vsakem dostopu do našega spletnega mesta naš sistem samodejno zbere podatke in informacije iz računalniškega sistema računalnika, ki dostopa. 

 

Zbirajo se naslednji podatki: 

 

- Informacije o vrsti brskalnika uporabnika

- Internetni ponudnik uporabnika

- IP naslov uporabnika

- Datum in čas dostopa

- Napotitveni URL (predhodno obiskana stran)

- Stanje in sporočilo o napaki

 

Podatki so shranjeni tudi v dnevniških datotekah našega sistema. Ti podatki se ne hranijo skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnika. 

 

4.2 Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za začasno hrambo podatkov in dnevniških datotek je 6. člen, 1. odstavek lit f DS-GVO. 

 

4.3 Namen obdelave podatkov

Začasna hramba IP naslova s strani sistema je potrebna, da omogoči dostavo spletne strani na uporabnikov računalnik. V ta namen mora IP naslov uporabnika ostati shranjen ves čas trajanja seje.

 

V te namene je tudi naš zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu s členom 6 odstavek 1 lit f DS-GVO. 

 

4.4 Čas shranjevanja 

Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. 

 

Če so podatki shranjeni v dnevniških datotekah, je to tako najkasneje po sedmih dneh. Shranjevanje preko tega je možno. V tem primeru se naslovi IP uporabnikov izbrišejo ali odtujijo, tako da ni več mogoče dodeliti kličočega odjemalca. 

 

4.5 Ugovor in možnost odstranitve: 

Zbiranje podatkov za zagotavljanje spletnega mesta in shranjevanje podatkov v dnevniških datotekah je nujno potrebno za delovanje spletnega mesta. Možnosti ugovora s strani uporabnika torej ni. 

 

5. Uporaba piškotkov

5.1 Opis in obseg obdelave podatkov

Naše spletno mesto uporablja tako imenovane piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki so shranjene v spletnem brskalniku na uporabnikovem računalniškem sistemu. Če uporabnik odpre spletno mesto, se lahko piškotek shrani v uporabnikov operacijski sistem. Ta piškotek vsebuje značilen niz znakov, ki omogoča enolično identifikacijo brskalnika ob ponovnem dostopu do spletnega mesta. 

Piškotke uporabljamo, da naredimo našo spletno stran uporabniku prijaznejšo. Nekateri elementi našega spletnega mesta zahtevajo, da je brskalnik, ki kliče, mogoče identificirati tudi po spremembi strani. 

 

V piškotkih se shranjujejo in prenašajo naslednji podatki: 

- Podatki za prijavo

 

Na naši spletni strani uporabljamo tudi piškotke, ki omogočajo analizo brskanja uporabnikov. 

 

Na ta način je mogoče posredovati naslednje podatke: 

 

- Pogostost ogledov strani

- Uporaba funkcij spletne strani

- Napotitveni URL (predhodno obiskana stran)

 

Tako zbrani uporabniški podatki so s tehničnimi varnostnimi ukrepi psevdonimizirani. Podatkov torej ni več mogoče dodeliti kličočemu uporabniku. Podatki se ne hranijo skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnika. 

 

Ob dostopu do naše spletne strani je uporabnik obveščen o uporabi piškotkov.

5. 2 Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo piškotkov je točka f 1. odstavka 6. člena GDPR. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo nepotrebnih piškotkov je tudi člen 15 (3) TMG (Zakon o telemedijih). 

 

5.3 Namen obdelave podatkov

Namen uporabe tehnično potrebnih piškotkov je uporabnikom poenostaviti uporabo spletnih strani. Nekaterih funkcij našega spletnega mesta ni mogoče ponuditi brez uporabe piškotkov. Za te je potrebno, da je brskalnik prepoznan tudi po spremembi strani. V te namene je tudi naš zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu s členom 6, odstavek 1 lit f DS-GVO. 

 

Uporabniški podatki, zbrani s tehnično potrebnimi piškotki, se ne uporabljajo za ustvarjanje uporabniških profilov.

Piškotki za analizo se uporabljajo za izboljšanje kakovosti našega spletnega mesta in njegove vsebine. Piškotki za analizo nam povedo, kako se spletna stran uporablja, in lahko nenehno optimiziramo svojo ponudbo. 

V te namene je tudi naš zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu s členom 6 odstavek 1 lit f DS-GVO. 

4. Trajanje hrambe, možnost ugovora in odvoza

Piškotki se shranijo na uporabnikovem računalniku in prenesejo na našo stran. Zato imate kot uporabnik tudi popoln nadzor nad uporabo piškotkov. S spremembo nastavitev v vašem internetnem brskalniku lahko deaktivirate ali omejite prenos piškotkov. Piškotke, ki so že shranjeni, lahko kadarkoli izbrišete. To je mogoče storiti tudi samodejno. Če so piškotki za našo spletno stran deaktivirani, morda ne bo več mogoče uporabljati vseh funkcij spletne strani v polnem obsegu.

6. Kontakt po e-pošti

 

6.1 Opis in obseg obdelave podatkov

Druga možnost je, da nas kontaktirate prek e-poštnega naslova in/ali kontaktnega obrazca , navedenega na naši kontaktni strani. V tem primeru bodo osebni podatki uporabnika, posredovani z e-pošto, shranjeni. 

 

V tem kontekstu podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Podatki bodo uporabljeni samo za obdelavo pogovora. 

 

6.2  Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, posredovanih pri pošiljanju e-pošte, je točka f 1. odstavka 6. člena DS-GVO. Če je e-poštni stik namenjen sklenitvi pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo točka b 1. odstavka 6. člena GDPR. 

 

6.3  Namen obdelave podatkov

Če je stik vzpostavljen preko e-pošte in/ali kontaktnega obrazca , je potreben zakoniti interes za obdelavo podatkov obdelava kontakta. 

 

6.4   Trajanje shranjevanja

Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za doseganje namena, za katerega so bili zbrani. Za osebne podatke, poslane po e-pošti, to velja, ko je zadevni pogovor z uporabnikom končan. Pogovor je končan, ko je iz okoliščin mogoče sklepati, da so zadevna dejstva dokončno razjasnjena. 

 

Če so podatki potrebni za izpolnjevanje pogodbe ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov, bodo podatki izbrisani, ko ne bodo več potrebni za izvajanje pogodbe. Tudi po sklenitvi pogodbe se lahko pojavi potreba po hrambi osebnih podatkov pogodbenega partnerja zaradi izpolnjevanja pogodbenih ali zakonskih obveznosti, kot so davčne obveznosti. Katera obdobja shranjevanja je treba upoštevati, ni mogoče določiti na splošno, ampak jih je treba določiti za vsak posamezen primer. 

 

6.5. Možnost ugovora in izločitve

Če nas uporabnik kontaktira po elektronski pošti, lahko kadarkoli ugovarja hrambi svojih osebnih podatkov. V tem primeru pogovora ni mogoče nadaljevati.  

 

Za izbris registracije ali spremembo podatkov pošljite E-Mail anschneider @ schneiderstb.de

7. Google Analytics 

To spletno mesto uporablja Google Analytics in Google Remarketing, storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google Inc. (»Google«, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; »Google«). Google Analytics in Google Remarketing uporabljata tako imenovane "piškotke", besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Google Analytics se uporablja tudi za zbiranje demografskih (in prednostnih) podatkov (npr. starosti, spola in zanimanj), vključno z demografskimi podatki (in poročanjem o zanimanjih) Google Analytics. 

Uporaba poteka na pravni podlagi člena 6 odstavek 1 S. 1 lit f DS-GVO in § 15 odstavek 3 TMG. 

V tem kontekstu se zbirajo naslednji podatki: 

- Vrsta/različica brskalnika

- uporabljen operacijski sistem,

- napotitveni URL (predhodno obiskana stran),

- ime gostitelja dostopajočega računalnika (IP naslov),

- Čas zahteve strežnika

 

V imenu upravljavca tega spletnega mesta bo Google te informacije uporabil za oceno vaše uporabe spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnostih spletnega mesta in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi spletnega mesta in uporabo interneta upravljavcu spletnega mesta._cc781905-5cde-3194 -bb3b- 136bad5cf58d_Naš zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu s členom 6 odstavek 1 lit f DS-GVO je tudi v teh namenih. 

 

Informacije, ki jih ustvarijo piškotki, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Naslov IP, ki ga posreduje vaš brskalnik kot del Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Dodali smo tudi kodo »anonymizeIP« v Google Analytics na tej spletni strani. To zagotavlja, da je vaš naslov IP prikrit, tako da se vsi podatki zbirajo anonimno. Samo v izjemnih primerih bo celoten naslov IP poslan na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. Naslov IP, ki ga posreduje vaš brskalnik kot del Google Analytics in Google Remarketing, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite programsko opremo brskalnika; vendar želimo poudariti, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v polnem obsegu.

Prav tako lahko preprečite, da bi Google zbiral podatke, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ter obdelavo teh podatkov s strani Googla, tako da prenesete vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi, in namestite_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Piškotek za zavrnitev bo nastavljen, da prepreči prihodnje zbiranje vaših podatkov, ko obiščete to spletno mesto. Piškotek za zavrnitev je veljaven samo v tem brskalniku in samo za našo spletno stran ter je shranjen v vaši napravi. Če izbrišete piškotke v tem brskalniku, morate znova nastaviti zavrnitveni piškotek. 

Dodatne informacije o varstvu podatkov v povezavi s storitvijo Google Analytics najdete na naslednji povezavi: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl).

 

8. Vaše pravice

 

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate široke pravice. Prvič, imate široko pravico do obveščenosti in po potrebi lahko zahtevate popravek in/ali izbris in/ali blokiranje vaših osebnih podatkov. Zahtevate lahko tudi omejitev obdelave in imate pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Če želite uveljavljati katero od svojih pravic ali želite več informacij o tem, nas kontaktirajte preko naslednjega

 

Poleg tega imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Če imate kakršna koli vprašanja, komentarje ali poizvedbe v zvezi z zbiranjem, obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov pri nas, se prav tako obrnite na nas preko navedenih kontaktnih podatkov. 

 

XII. Spremembe tega pravilnika o zasebnosti

 

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo to politiko zasebnosti z veljavnostjo za prihodnost. Trenutna različica je na voljo na spletni strani. Redno obiskujte spletno stran in se pozanimajte o veljavnih predpisih o varstvu podatkov.

 

bottom of page